Reglement Speeltuin de Roetsj Limbrichterveld - Sittard.

 

Omdat wij graag willen dat alle gasten het samen fijn hebben en kunnen genieten in de Roetsj hier enkele spelregels.

Toegang

 1. Alle kinderen en volwassenen zijn welkom gedurende de openingstijden.
 2. Kinderen tot 7 jaar moeten begeleid worden door iemand ouder dan 14 jaar. 
 3. Hulphonden mogen uiteraard met hun baasje naar binnen. Geen andere dieren.
 4. Abonnement of betaling entreegeld is nodig om toegang te krijgen.
 5. Schoolreisjes: Op afspraak buiten de reguliere openingstijden. De speeltuin is dan alleen toegankelijk voor het schoolreisje. Afspraken maken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Openingstijden: Zie hiervoor de lijst of de website www.de-roets.nl en facebook. 
 7. Het bestuur is bevoegd de openingstijden (ook tijdens het seizoen) te wijzigen.
 8. Abonnementskaartje kwijt? Een nieuw kaartje kunt u aanvragen voor € 2,50 of u betaalt losse entrees.
 9. Toegang ontzegd? (zie ook punt 11 en 12). Degene waaraan de toegang is ontzegd mag gedurende de ontzeggingsperiode de speeltuin niet betreden.  

Toezicht

 1. Let op uw kinderen. Iedere volwassene blijft verantwoordelijk voor zijn/ haar kind(eren). Het verhoogt de sfeer als wij rekening houden met elkaar.
 2. Vrijwilligers zijn herkenbaar door een badge met hun naam erop.  Zij zijn er niet om op uw kinderen te letten, maar wel gemachtigd om corrigerend op te treden.
 3. Overtreding van de regels: Beheer en/of Vrijwilligers kunnen iemand voor de rest van de dag uit de speeltuin sturen.
 4. Regelmatige overtreding regels: Kinderen en/of volwassenen die regelmatig de regels overtreden kan de toegang door Beheer en Vrijwilligers - na overleg met het bestuur - voor kortere of langere tijd worden ontzegd.

Veiligheid/Toestellen

Alle toestellen zijn veilig, maar dienen wel gebruikt te worden waar ze voor bedoeld zijn zoals:

 1. Glijbanen niet beklimmen en zeker niet langs de buitenkant van de glijbaan omhooglopen.
 2. Toestellen in de jongerenhoek bij de kastanjeboom zijn geschikt en bedoeld voor de allerjongsten, van 1 tot 6 à 7 jaar. 
 3. Zandbak gebruiken als zandbak. Zand niet op de toestellen gooien en op elkaar. 
 4. Speelfietsjes alleen op terras en verharde paden. Dus niet in het zand, gras en bij of op de toestellen.

Niet toegestaan

 1. Fietsen, steppen en kinderfietsjes.(Deze te stallen in de fietsrekken buiten de Roetsj.)
 2. Voetballen Ballen afgeven aan beheer.
 3. Gooien met zand en stenen.
 4. Vechten, ruzie maken, discrimineren.
 5. Klimmen over het hek.
 6. Alcohol en/of verdovende middelen (bij zich hebben en/of gebruiken) 
 7. Eten op de toestellen (om hygiënische en veiligheid redenen).    
 8. Muziek op het terrein.
 9. Roken is alleen toegestaan op de aangewezen plek.
 10. Dieren, met uitzondering van hulphonden.
 11. Glaswerk (i.v.m. veiligheid).
 12. Mensen met gezichtsbedekking (van welke aard dan ook) is het niet toegestaan de speeltuin te betreden.

Houd de speeltuin schoon.

Als we het samen doen lukt het beter, zoals:

 1. Paden zandvrij houden i.v.m. de veiligheid en rolstoelen.
 2. Ziet u iets meldt het bij de vrijwilliger. 
 3. Graag samen opruimen vanaf 17.15 uur. 
 4. Afval in de afvalbakken. Laat geen afval rondslingeren.
 5. Afval van meegebrachte spullen: Mee naar huis nemen! Zakken hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij het loket. 

 

copyright de Roetsj