Het nieuwe jaar is pas net begonnen.

Wij kunnen wel plannen maken, maar hoe het echt loopt heb je niet in handen. Dat blijkt ook nu weer waar te zijn.

Bij de afsluiting van het seizoen 2014 hadden wij gesprekken met de vrijwilligers wat hun inzet betreft en hoe wij het jaar weer goed en gezellig kunnen laten verlopen.
Dit deden wij samen met Henk, die zijn vaste werkdagen al meteen doorgaf, maar ook de “vakantie- werkdagen “ bij zijn adoptiegezin in Afrika meteen invulde.

Groot was dan ook ons verdriet toen wij hoorden, dat Henk in november in het ziekenhuis was opgenomen en op woensdag 7 januari op 71-jarige leeftijd in Odilia is overleden.
Wij zullen deze markante, lieve, oprechte Henk gaan missen. Hij was een man waar wij op konden bouwen, die er altijd was als wij een beroep op hem deden en die vooral, met een stralende lach, rust bracht op drukke momenten.
Lieve Henk, wat zijn wij trots en blij dat wij jou hebben gekend en dat de Roetsj naast je andere betrokken vrijwilligerswerk een deel van je leven mocht zijn.
Namens bestuur en vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor de Roetsj hebt gedaan, maar wat zullen wij je missen,

Liny Coenen,

Voorzitter speeltuin de Roetsj
 

 
copyright de Roetsj