Verkeerssituatie gewijzigd!!

In de Huntstraat aan de speeltuinzijde en tegenover de ingang van de speeltuin worden de parkeerverboden omgezet in stopverboden (doorgetrokken gele streep).

Zie hier de besluiten genomen door de gemeente:

1. het omvormen van een bestaand parkeerverbod in de Huntstraat aan de speeltuinzijde in een stopverbod,
2. het omvormen van een bestaand parkeerverbod in de Huntstraat tegenover de ingang van de speeltuin in een stopverbod,
3. het verwijderen van een bestaand parkeerverbod aan beide zijden van een gedeelte van de Whitestraat.

copyright de Roetsj